Samarbeidspartner

Norges forskningsråd

Advokater, eiendomsmeglere, leger, regnskapsførere og lokførere. I overkant av 80 yrker i Norge gir utøverne enerett på jobbene sine. Resultatet er høyere pris for samfunnet og for deg.

Inntekt kan være mer enn bare penger fra lønn og trygd. Omfanget av offentlige tjenester har økt sterkt de siste tiårene. Dette bør regnes inn i folks økonomi, foreslår forsker.

Hvorfor blir barn av rike foreldre ofte selv ganske velstående allerede som unge voksne? Miljøet barna vokser opp i spiller en viktig rolle, fikk norske forskere bekreftet i en studie ingen har gjort tidligere.

Forrige tiår ble det satt i gang en stor satsing som skulle sikre alle norske barn plass i barnehagen. Nå vet forskere mer om effekten av barnehagereformen.

Flere politiske partier vil nå stramme inn reglene for bemanningsbyråene. Men hvordan opplever arbeiderne å jobbe for dem?