Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

- Nå ser de som jobber med kulturminner at de også kan ha en verdi for lokalsamfunnet, utover det at et naust eller lignende blir satt i stand, sier forsker. 
Dårlig kommuneøkonomi gjør at fritidstiltak for ungdom er under stadig trussel for nedleggelse.
Fysisk aktivitet er viktig for barn etter kreftsykdom. Det bidrar til at barna kan komme raskere tilbake til en hverdag med god livskvalitet.
Enkelthendelser viser at det kan være dårligere rettssikkerhet for døve og hørselshemmede.
Både grunneiere, næringsliv og friluftsfolk synes tilfredse med næringsutviklingen i åtte verneområder i Nord-Norge. Men så mye penger blir det ikke av det.