Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Fysisk aktivitet er viktig for barn etter kreftsykdom. Det bidrar til at barna kan komme raskere tilbake til en hverdag med god livskvalitet.
Enkelthendelser viser at det kan være dårligere rettssikkerhet for døve og hørselshemmede.
Både grunneiere, næringsliv og friluftsfolk synes tilfredse med næringsutviklingen i åtte verneområder i Nord-Norge. Men så mye penger blir det ikke av det.
Et falleverdig naust kan gi penger i kassa, mener forskere som har sett på hvordan kulturminner kan brukes som ressurs i samfunnsutvikling.
Læreplaner legges til side og følges ikke opp. Det er lite fokus på grunnleggende ferdigheter. Planarbeidet i skolen mangler systematikk, viser ny studie.