Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Reiser uten barn er de mest populære reisene i Norge. Og aller mest ønsker disse turistene å få se nordlyset.
Trodde du at dagens turister foretrekker «all inclusive»? Stadig flere vil det motsatte.

Ungdommen er enda mindre interessert i å jobbe i serveringsbransjen i dag enn for få år siden.

Store kommuner er mest opptatt av å samarbeide på tvers av kommunegrensene.
Kulturminner kan knytte innbyggerne nærmere til hjemstedet og gi grunnlag for næringsutvikling, viser en ny rapport.