Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Det hjelper ikke hvor god teknologien er om det ikke finnes en god plan for hvordan den skal innføres. 

Trenings-Terje og Yoga-Janne er to av de fiktive personene reiselivsnæringen i Salten har utviklet for å skreddersy opplevelser til kundene sine.

Hverdagene i asylmottak er preget av formålsløs venting, nettsurfing og TV-titting. Beboerne etterlyser meningsfulle oppgaver å fylle tiden med.   

Det er lite penger å spare på å sentralisere ungdomsskoler, mener forskere.

Familiene med de vanskeligste problemene får minst hjelp i barnevernet. – Barna står ikke nødvendigvis i sentrum når barnevernet tar beslutninger, sier forsker.