Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

For to år siden ansatte Bodø kommune en rådgiver som skal sitte tilgjengelig for alle elever som trenger noen å dele tankene sine med. Forskere mener ordningen er svært lovende. 

Det er lite penger å spare på å sentralisere ungdomsskoler, mener forskere.

Hverdagene i asylmottak er preget av formålsløs venting, nettsurfing og TV-titting. Beboerne etterlyser meningsfulle oppgaver å fylle tiden med.   

– Over tid kan dette bli et demokratisk problem fordi funksjonshemmede ikke tør delta i det offentlige ordskiftet, mener forsker.

Unge lovbrytere risikerer å vente i over ett år før oppfølgingen av dem starter.