Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Hvis initiativtakerne spiller på lag med lokale krefter.
Hverdagene i asylmottak er preget av formålsløs venting, nettsurfing og TV-titting. Beboerne etterlyser meningsfulle oppgaver å fylle tiden med.   
Læreplaner legges til side og følges ikke opp. Det er lite fokus på grunnleggende ferdigheter. Planarbeidet i skolen mangler systematikk, viser ny studie.
Reiselivsdirektør etterlyser mer forskning på turismen i Norge.

Moderne gårdsdrift krever høy og bred kompetanse av dem som skal overta gården. Forsøk med ny trainee-ordning gir håp for unge bønder.