Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

– Om barnevernsarbeideren bruker store deler av dagen på å kjøre til folk, sier det seg selv at det blir mindre tid til faglig arbeid, sier forsker.

Enkelthendelser viser at det kan være dårligere rettssikkerhet for døve og hørselshemmede.
Lærerne skal finne elevenes faglige nivå for å hjelpe dem videre. Men dette vet PP-tjenesten for lite om.

Familiene med de vanskeligste problemene får minst hjelp i barnevernet. – Barna står ikke nødvendigvis i sentrum når barnevernet tar beslutninger, sier forsker. 

Fysisk aktivitet er viktig for barn etter kreftsykdom. Det bidrar til at barna kan komme raskere tilbake til en hverdag med god livskvalitet.