Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Et falleverdig naust kan gi penger i kassa, mener forskere som har sett på hvordan kulturminner kan brukes som ressurs i samfunnsutvikling.

Guiden har en nøkkelrolle for om du sitter igjen med en av dine livs opplevelser eller ikke.

Fylkeskommunen opprettet den ene kvinnesatsingen etter den andre. Men har de virket? 

Både grunneiere, næringsliv og friluftsfolk synes tilfredse med næringsutviklingen i åtte verneområder i Nord-Norge. Men så mye penger blir det ikke av det.
Det er ikke viktig om overgrepsmottakene er organisert på legevakten eller sykehuset. Det springende punktet er penger.