Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Utfordrende hybelliv, sosial utrygghet og overdreven gaming er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.

– Over tid kan dette bli et demokratisk problem fordi funksjonshemmede ikke tør delta i det offentlige ordskiftet, mener forsker.

Det er lite penger å spare på å sentralisere ungdomsskoler, mener forskere.

For folk i Belize i Karibia er ikke miljøendringene lenger bare tall og prognoser. Både kultur og økonomi står i fare for å bli skylt vekk.

Familiene med de vanskeligste problemene får minst hjelp i barnevernet. – Barna står ikke nødvendigvis i sentrum når barnevernet tar beslutninger, sier forsker.