Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Utfordrende hybelliv, sosial utrygghet og overdreven gaming er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.

– Over tid kan dette bli et demokratisk problem fordi funksjonshemmede ikke tør delta i det offentlige ordskiftet, mener forsker.

Det er lite penger å spare på å sentralisere ungdomsskoler, mener forskere.

For folk i Belize i Karibia er ikke miljøendringene lenger bare tall og prognoser. Både kultur og økonomi står i fare for å bli skylt vekk.