Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

De neste tre årene skal forskere hjelpe Bodø kommune å spare energi tilsvarende 800 boliger og redusere utslipp tilsvarende 12 750 biler.

Unge lovbrytere risikerer å vente i over ett år før oppfølgingen av dem starter.

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Utfordrende hybelliv, sosial utrygghet og overdreven gaming er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.

– Over tid kan dette bli et demokratisk problem fordi funksjonshemmede ikke tør delta i det offentlige ordskiftet, mener forsker.