Samarbeidspartner

Nordlandsforskning

For to år siden ansatte Bodø kommune en rådgiver som skal sitte tilgjengelig for alle elever som trenger noen å dele tankene sine med. Forskere mener ordningen er svært lovende. 

De neste tre årene skal forskere hjelpe Bodø kommune å spare energi tilsvarende 800 boliger og redusere utslipp tilsvarende 12 750 biler.

Unge lovbrytere risikerer å vente i over ett år før oppfølgingen av dem starter.

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Utfordrende hybelliv, sosial utrygghet og overdreven gaming er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.