Samarbeidspartner

Nofima

Fra Nofima
Reker, majones og loff er populært. Men reker er ikke bare god mat. Et enzym fra arktiske reker kan bidra til sikrere DNA-analyser.
Fra Nofima
Bedrifter som fryser eller foredler sild, makrell og lodde til konsum, hadde sitt beste år noensinne i 2009. For klippfiskindustrien var 2009 også et godt år.
Fra Nofima
Trålfanget torsk kan holdes levende i tanker om bord. Dermed sikres bedre kvalitet.
Fra Nofima
Forskere i Tromsø har utviklet et nytt og forbedret system som automatisk finner parasitten kveis i torsk.
Fra Nofima
Tilsynelatende frisk og vaksinert laks kan likevel få utbrudd av fiskesykdommen infeksiøs pankreasnekrose etter at den er overført til sjøvann.