Samarbeidspartner

Nofima

Fra Nofima
Laks som stresses før slakting får kortere holdbarhet. De negative følgene av stress er større for rå enn for kokt laks.
Fra Nofima
Fiskeindustrien i Nord-Norge får dårligere råvarer fordi fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet.
Fra Nofima
Gode priser gjør at kystflåten prioriterer torsk framfor hyse og sei.
Fra Nofima
Norske forskere har utviklet bedre verktøy for å identifisere genmodifiserte komponenter i mat.
Fra Nofima
To nye ISO-standarder for sporbarhet av fiskeprodukter er vedtatt.