Samarbeidspartner

Nofima

Fra Nofima
Med riktig behandling kan bygg- og havreprodukter øke innholdet av en type antioksidanter, til det 20-dobbelte.
Fra Nofima
Flere forsøk viser at miniubåt utkonkurrerer dykkere når det gjelder å fange kråkeboller - et av verdens best betalte sjømatprodukter.
Fra Nofima
Rundt oppdrettsanlegg er det ofte mye villfisk, men det er ikke tillatt å fiske nærmere enn 100 meter fra anleggene.
Fra Nofima
Effektiv maskinell blodtapping av store fangster er viktigste enkeltfaktor for å øke kvalitet og verdi i norske trål- og snurrevadfangster.
Fra Nofima
Grønnkål er full av sunne stoffer, og enkelte av dem virker hemmende på veksten av kreftceller.