Samarbeidspartner

NILU - Norsk institutt for luftforskning

Tilsetningsstoffer i rengjøringsmidler og maling øker risikoen for astma og allergi hos barn.
Til tross for at en ny vulkansky nå er på vei innover mot Sør-Norge, tyder mye på at askefaren etter vulkanutbruddet på Island snart er over.
En sky av vulkanaske fra Island har lammet flytrafikken i deler av landet. Risiko for helsefarlig forurensning fra skyen i Norge vurderes som lav.
Ny modell har gitt forskerne et nytt og lovende verktøy i jakten på nye miljøgifter.
Om våren øker nivået av ozon over det vestlige Nord-Amerika. Mye av årsaken er at luft – og forurensning – blir ført med luftstrømmer fra Asia over Stillehavet.