Samarbeidspartner

NILU - Norsk institutt for luftforskning

EUs mattrygghetsorgan satte nylig ned grenseverdien for det hormonforstyrrende kjemikaliet bisfenol A. Dette åpner for bruk av andre typer bisfenoler – som forskerne foreløpig vet mye mindre om.

Nå har sola vendt tilbake til Nord-Norge, og mørke­tida er over. Folk feirer med solfest og solboller, men med sola våkner også atmosfæren til liv.

Dårlig luft er årsaken til at mer enn 450 000 europeere dør for tidlig. Dette gjelder også Norge. Men hvordan vet vi hvilke dager det er størst risiko for å bli utsatt?

Forurensning

Å avdekke nye miljøforurensninger har blitt beskrevet som å lete etter nåla i høystakken. For å gjøre letingen enklere utvikler forskere modeller som fungerer som kart for hvilke stoffer man bør lete etter, hvor og når.

Jo lenger hjemmefra vi reiser på ferie, jo mer forurenset er lufta.