Samarbeidspartner

NILU - Norsk institutt for luftforskning

«Det er et hull i himmelen» sang DumDum Boys i 1989 med klar referanse til ozonhullet og farene det førte med seg. Men hva er ozonlaget, og hvorfor hører vi så lite om dette hullet i dag?

Kjører du elbil med piggdekk? Da går miljøvinninga fort opp i spinninga.

I Oslo og Akershus brant folk omtrent 200 tonn fra november til februar i år, ifølge dem selv. Det er fire ganger så mye som de offisielle tallene fra 2013 viser. Hva gjør det med bylufta?

Dårlig luft er årsaken til at mer enn 450 000 europeere dør for tidlig. Dette gjelder også Norge. Men hvordan vet vi hvilke dager det er størst risiko for å bli utsatt?

Det var store utslipp av metan fra våtmarker og gasslekkasjer fra russiske gassfelt i 2008 og 2009, men det er foreløpig ingen klare tegn til økte utslipp fra tinende permafrost.