Samarbeidspartner

NILU - Norsk institutt for luftforskning

Ny modell har gitt forskerne et nytt og lovende verktøy i jakten på nye miljøgifter.
For første gang er det målt sikre nivåer av to typer av miljøgiftige siloksaner i luftprøver fra Arktis. Det vekker bekymring hos forskerne.

Så fort veibanen blir fri for snø og is, stiger svevestøvnivået i de fleste norske byer. Hva er det som gjør at våren er høysesong for luftforurensning?

En sky av vulkanaske fra Island har lammet flytrafikken i deler av landet. Risiko for helsefarlig forurensning fra skyen i Norge vurderes som lav.
Utskifting fra oljefyring til fyring med biobrensel i byene kan føre til mer partikkelforurensning.