Samarbeidspartner

NILU - Norsk institutt for luftforskning

Kari Nygaard er ny direktør ved Norsk institutt for luftforskning. Hun brenner for miljøsaken og vil gjøre instituttet bedre kjent både her hjemme og ute i verden.
Det var store utslipp av metan fra våtmarker og gasslekkasjer fra russiske gassfelt i 2008 og 2009, men det er foreløpig ingen klare tegn til økte utslipp fra tinende permafrost.

Stoffer som ozon, metan og aerosoler forsvinner fra atmosfæren fortere enn CO2, men påvirker både klima og luftkvalitet. Likevel holder dagens miljøpolitikk forurensning og klima fra hverandre. 

Konsentrasjonene av miljøgiften dioksiner i oslolufta er redusert kraftig de siste 20 årene. For å minske utslippene ytterligere, er det viktig at osloboerne fyrer med ren ved.
Bakgrunn:Det infrarøde systemet som sporer og varsler om det er vulkanaske i luften, har gjennomgått vellykkede testrunder på Airbus i Toulouse, Frankrike.