Samarbeidspartner

NILU - Norsk institutt for luftforskning

Metannivået i atmosfæren har økt jevnt og trutt siden 2006. Forskere tror den økende temperaturen i Arktis kan være en av årsakene. 

I Oslo og Akershus brant folk omtrent 200 tonn fra november til februar i år, ifølge dem selv. Det er fire ganger så mye som de offisielle tallene fra 2013 viser. Hva gjør det med bylufta?

Luftforskere har evaluert de kommersielle luftkvalitetssensorene. Her er dommen.

Bakgrunn:

Når kulden setter inn, blir luftkvaliteten i norske byer og tettsteder merkbart dårligere. Vinteren er høysesong for luftforurensning.

Dårlig inneklima på skoler er et kjent problem. Nå tester forskere ut hva som skal til for at elevene skal ha det best mulig i klasserommet.