Samarbeidspartner

NILU - Norsk institutt for luftforskning

Luftforskere har evaluert de kommersielle luftkvalitetssensorene. Her er dommen.

Bakgrunn:

Når kulden setter inn, blir luftkvaliteten i norske byer og tettsteder merkbart dårligere. Vinteren er høysesong for luftforurensning.

Dårlig inneklima på skoler er et kjent problem. Nå tester forskere ut hva som skal til for at elevene skal ha det best mulig i klasserommet.  

Om noen få år håper luftforskere over hele Europa at det å sjekke den lokale luftkvaliteten skal bli like enkelt og selvsagt som å sjekke værmeldingen.

Fra krise på 80-tallet til forsiktig optimisme i dag, men hvordan står det til med hullet i himmelen?