Samarbeidspartner

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

Det er mye som taler for at Stavanger var noe langt mer enn en vanlig gårdsbebyggelse i vikingtid og tidlig middelalder.

Det er bare klinknaglene igjen etter vikingbåtene på Island. Nå skal forskere bruke dem til å finne ut av hvor båtene opprinnelig kom fra.

At Munch satte ut maleriene i regnvær har ingenting med kunstnerisk uttrykk å gjøre, ifølge forsker. 

Hvordan balanserer reineiere egne interesser opp mot andre? Forskere har undersøkt samarbeidsklimaet blant samiske reineiere ved hjelp av spillteori.    

Økt turisme og klimaendringer bryter ned unike kulturminner på Svalbard i stor fart. Nå vil forskere ta i bruk droner for å overvåke øygruppas kulturminner.