Samarbeidspartner

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

At Munch satte ut maleriene i regnvær har ingenting med kunstnerisk uttrykk å gjøre, ifølge forsker. 

Økt turisme og klimaendringer bryter ned unike kulturminner på Svalbard i stor fart. Nå vil forskere ta i bruk droner for å overvåke øygruppas kulturminner.

Men hvordan kan arkeologene vite om funnstedet burde fredes etter kulturminneloven, uten store utgravinger?

Bilder fra satellitter og laserskanning gjør at arkeologene kan finne kulturminner uten å grave i jorden. Det gir nye muligheter når det skal bygges vei eller jernbane.

Hvordan balanserer reineiere egne interesser opp mot andre? Forskere har undersøkt samarbeidsklimaet blant samiske reineiere ved hjelp av spillteori.