Samarbeidspartner

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

På 1990-tallet gjorde Sysselmannen på Svalbard tiltak mot opptining av permafrost rundt kulturminner på Svalbard. Har det fungert?

Økt turisme og klimaendringer bryter ned unike kulturminner på Svalbard i stor fart. Nå vil forskere ta i bruk droner for å overvåke øygruppas kulturminner.

Men hvordan kan arkeologene vite om funnstedet burde fredes etter kulturminneloven, uten store utgravinger?

Det er rom for vekst og utbygging også i et historisk bymiljø, mener byplanleggere fra NIKU. 

Hvordan balanserer reineiere egne interesser opp mot andre? Forskere har undersøkt samarbeidsklimaet blant samiske reineiere ved hjelp av spillteori.