Samarbeidspartner

NIFES

Fra NIFES

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

Fra NIFES

Bhaktapur ligg nesten 100 mil frå nærmaste hav. Likevel har nepalarane godt med feittsyrer ein vanlegvis får frå sjømat, i blodet. Årsakene er eit mysterium for forskarane.

Fra NIFES
For mye omega-6 i kosten kan gjøre at vi spiser mer og legger på oss.
Fra NIFES
Jojo-slanking kan klusse til for den biologiske klokka. Resultatet kan bli stikk motsett av det du ønskjer. 
Fra NIFES

Mange av ingrediensane i fiskefôr er importerte frå land som har andre reglar for bruk av plantevernmiddel. Kan desse stoffa finne vegen til middagsfatet?