Samarbeidspartner

NIFES

Fra NIFES
Forskere har grunn til å tro at mer sjømat i kostholdet kan knyttes til en lavere forekomst av fødselsdepresjoner.
Fra NIFES

Forskere har kartlagt bakteriegenene i muselort. Funnene kan brukes til å finne ut mer om hvordan sykdommer oppstår − som diabetes, tykktarmskreft og leddgikt.

Fra NIFES

Oppdrettslaks mister ofte synet om sommaren då augene blir blakka av grå stær. No har forskarar funne ut meir om samanhengen mellom havtemperatur og blind laks.

Fra NIFES
Ny forskning kan tyde på at metylkvikksølv er mindre giftig for mus når de samtidig får stoffet selen.
Fra NIFES

Tungmetaller, plantevernmidler og næringsstoffer i fisk påvirker hverandre. Ett næringsstoff motvirker den negative effekten av kvikksølv.