Samarbeidspartner

NIFES

Fra NIFES

Mange av ingrediensane i fiskefôr er importerte frå land som har andre reglar for bruk av plantevernmiddel. Kan desse stoffa finne vegen til middagsfatet? 

Fra NIFES

Oppdrettslaks mister ofte synet om sommaren då augene blir blakka av grå stær. No har forskarar funne ut meir om samanhengen mellom havtemperatur og blind laks.

Fra NIFES

Parasitten kan i verste fall forårsake alvorlig leversykdom og kreft, dersom sjømaten ikke har vært frosset eller ordentlig varmebehandlet.

Fra NIFES

Bhaktapur ligg nesten 100 mil frå nærmaste hav. Likevel har nepalarane godt med feittsyrer ein vanlegvis får frå sjømat, i blodet. Årsakene er eit mysterium for forskarane.

Fra NIFES

Mangel på B-vitamin som folat og B12 påverkar genane til babyfisken. Studiar på fisk viser at sjølv lett mangel på B-vitamin gir langt lågare fruktbarheit og svakare avkom.