Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Norske strikkegenserar vert stort sett produserte utanlands, som Kina eller Baltikum. No forskast det på korleis ein kan sikre kvaliteten på norsk ull slik at vi på sikt kan utnytte vår eigen ull.

Fra NIBIO

Den tradisjonelle rullingsen er ut. Nå skal vi bruke tobakken til både vaksiner og miljøvennlig drivstoff. En ny næring for norske bønder, foreslår forsker.

Fra NIBIO

I dag kjenner vi til omtrent 1000 sopper som lever av og på død ved i Norge, men det virkelige artsantallet kan være dobbelt så høyt.

Fra NIBIO

Hjorten følger ikke grensene som forvaltninga har satt opp. Derfor må grensene følge hjorten, mener forsker.

Fra NIBIO

Han er filmstjerne, samfunnssymbol og ingrediens i mat. I naturen har mauren ei økologisk nøkkelrolle, men i husveggen er han ein skadeleg gjest.