Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

De bygger ærfuglhus og holder naturens fuglejegere og eggrøvere borte. I samarbeid med forskere jobber fuglevokterne målrettet for å sikre bestanden og den historiske tradisjonen med bærekraftig sanking av ærfugldun.

Fra NIBIO

For å sikre framtidig mattryggleik må dagens jordbruk tilpasse seg endringane i klimaet. – Vi er heilt i startfasen på klimatilpassing i Noreg, seier forskar.

Fra NIBIO

Langs den norske kysten er det gode moglegheiter for produksjon av tang og tare. No kan eit kinesisk-norsk forskingssamarbeid kan få fart på den norske næringa.

Fra NIBIO

Hvert år går rundt 70 prosent av fosforet som tilføres fiskeoppdrettsanlegg tapt. – Sløsing av en svært begrenset ressurs, sier forskere og etterlyser bedre teknologi for fosforutnyttelse og en sterkere politisk styring av næringen.

Fra NIBIO

I Europa er den trussel mot furuskogen. Nå har forskere funnet ut hvordan de skal hindre at denne skapningen går til angrep på norsk furuskog.