Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Jord er ikke bare jord. Og en ost er ikke bare en ost. Bare spør en meierigründer på Tingvoll, som år etter år premieres for å lage noen av verdens beste oster.

Fra NIBIO

Med hjelp av bønder skal europeiske forskere finne frem til de mest bærekraftige måtene å drive jordbruk på. 

Fra NIBIO

Enten ein driv næring i skog eller ein forvaltar miljøregelverket, trengst oppdatert og relevant informasjon om tilhøva i skogen. Den nye kartløysinga Skogportalen gir miljøinformasjon frå ulike databasar samla på ein nettstad.

Oppvekst på statens forsøksgårder
Fra NIBIO

Astri Pestalozzi har vokst opp på statens forsøksgårder. I ungdomstida telte hun og målte gress med linjal. Til middag vanket det mye dårlige poteter som skulle smakstestes.

Fra NIBIO

Granbarkbillen drepte nær 10 millioner kubikkmeter gran under utbrudd i Sør-Skandinavia på 1970-tallet. Nye studier indikerer at klimaendringer kan fremme store billeangrep i de nordlige granskogene i fremtiden.