Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

I Norge er det vanlig å holde sauene inne i tette fjøs hele vinteren. Sauen ligger 60–70 prosent av døgnet, og det er viktig med underlag som sikrer dyrevelferden. 

Fra NIBIO

Forskere undersøker om kontrollert lyngsviing kan forebygge storbranner.

Fra NIBIO

Norske kornåkre klarer i dag ikke å dra nok nytte av fosforet i avløpsslammet de får tilført. Derfor bruker mange bønder ofte mineralsk fosfor i tillegg, noe som er uheldig for miljøet. Nå kan norske forskere ha funnet en løsning på problemet.

Fra NIBIO

Brunbjørnens meny består av blant annet kadaver, maur, gress og bær. Men har bjørnens diett noe å si for hvordan bæsjen ser ut? Test deg selv i dyrebæsj-quiz!

Fra NIBIO

Askeskuddsjuken kom til Norge i 2008 og angrep asketrær langs kysten – fra Østfold til Stadt. Nå samler skogforskerne askefrø for å redde kommende generasjoner asketrær fra soppangrepet.