Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Duft er trolig forklaringen på hvorfor skogen dør flekkvis etter angrep av granbarkbiller. 

Fra NIBIO

20 prosent av energien i EU i 2020 skal kome frå fornybare energikjelder som biogass. No testar forskarar ut eit nytt anlegg for biogass med potensiale til å vere både meir effektivt og økonomisk under norske forhold.

Fra NIBIO

Mer biomasse og økt skogplanting er ifølge FNs klimapanel nødvendig for å nå togradersmålet. Planting og skjøtsel av skog er lokale tiltak, mener norske skogforskere.

Fra NIBIO

Økt matproduksjon basert på norske ressurser er en kjent målsetting i norsk landbrukspolitikk. Men er vi i stand til å innfri målet?

Fra NIBIO

Historisk ble det dyrket korn over det meste av landet – Nord-Norge inkludert. Nå vil forskere øke produksjonen og finne kornsorter som egner seg godt for dyrking både på Grønland, Orknøyene, Færøyene, Island, Newfoundland og Nord-Norge.