Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Hva skjer med meitemark og matjord når 30 tonn ruller over bakken? Store maskiner presser bokstavelig lufta ut av jorda og gjør den mindre produktiv.

Fra NIBIO

Klimaendringene i Norge kan gi lengre vekstsesonger. Men det er ikke sikkert at bøndene får utnyttet de nye sesongene. Det kommer helt an på nedbøren.

Fra NIBIO

Andelslandbruk er ganske nytt i Norge, men har vokst de siste årene, særlig i byene. Forsker tror folk føler seg fremmedgjort av den industrialiserte matproduksjonen.

Fra NIBIO

Høy gresskvalitet er alfa omega på en golfbane. Så når gresset ikke vil gro, er norske greenkeepere raskt ute med å ringe gress-spesialisten Agnar Kvalbein.

Fra NIBIO

Snutebillenes gnaging på små granplanter er et stort problem for skogbruket. Å plante tidligere på høsten kan redusere problemet.