Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Noregs første jordflytting har gitt areal med jamt over gode avlingar i 35 år.

Fra NIBIO

Bruk av avføring fra fisk og husdyr kan gjøre det lønnsomt for bønder å produsere biogass på gården. Fiskeslam kan også bidra til å løse fosforkrisa, ifølge forsker.

Fra NIBIO

De siste årene har det vært en nedgang i produksjon av kjøtt fra norsk storfe. Samtidig har etterspørselen fra forbrukerne økt. Det gir muligheter – særlig i Nord-Norge.

Forskere i felt
Fra NIBIO

Spørsmålene var mange og dagen varm da landbruksfolk fra 13 Vestfold-kommuner møtte på kurs for å lære hvordan de klassifiserer og registrerer jord- og skogressurser.

Fra NIBIO

Planting av utenlandske treslag i skogbruket varierer mye mellom de nordiske landene. Dette er delvis et resultat av historie og kulturelle forskjeller og delvis et resultat av nasjonale behov.