Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Russere drikker dobbelt så mye alkohol som nordmenn. Det har mye av skylden for de store forskjellene, mener forsker.

Fra NIBIO

Næringsrikt algebrød og algeøl er produkt som kan stå i butikkhyllene om nokre år.

Fra NIBIO

Røye, sik og ørret kommer bedre overens enn tidligere antatt. Det er gode nyheter for fritidsfiskerne.

Fra NIBIO

På 1970-tallet var brunbjørnen så godt som utryddet her i landet. Nå er arten tilbake, men i hvilken grad er dagens bjørner i slekt med de som fantes her i gamle dager?

Fra NIBIO

Forskere skal teste de nye skogsmaskinene, som forhåpentligvis gjør mindre skade i skogen.