Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Å frakte fosforholdig husdyrgjødsel fra vestlandsk storfedrift til kornområder på Østlandet gir stor miljøgevinst.

Fra NIBIO

Snutebillenes gnaging på små granplanter er et stort problem for skogbruket. Å plante tidligere på høsten kan redusere problemet. 

Fra NIBIO

Røye, sik og ørret kommer bedre overens enn tidligere antatt. Det er gode nyheter for fritidsfiskerne.

Fra NIBIO

Norske strikkegenserar vert stort sett produserte utanlands, som Kina eller Baltikum. No forskast det på korleis ein kan sikre kvaliteten på norsk ull slik at vi på sikt kan utnytte vår eigen ull.

Fra NIBIO

Granbarkbillen drepte nær 10 millioner kubikkmeter gran under utbrudd i Sør-Skandinavia på 1970-tallet. Nye studier indikerer at klimaendringer kan fremme store billeangrep i de nordlige granskogene i fremtiden.