Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

– Dersom du bruker riktig mengde på riktig type skog, vil gjødsling være både miljøvennlig og lønnsomt, sier skogforsker.

Fra NIBIO

Stadig færre av de tradisjonelle slåttemarkene blir tatt vare på. Forskere mener vi kan lære mye av bønder før i tiden. 

Fra NIBIO

Planting av utenlandske treslag i skogbruket varierer mye mellom de nordiske landene. Dette er delvis et resultat av historie og kulturelle forskjeller og delvis et resultat av nasjonale behov.

Fra NIBIO

Kan roboter bevege seg i skogen, måle trærne og hjelpe til med hogsten? Nå utvikles framtidens skogbruk.

Fra NIBIO

Ugras blant korn, grønnsaker og bær blir stadig mer resistente mot plantevernmidler. Det bekymrer forskerne.