Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Teglverksdammen sørger for å holde Hovinbekken ren. Men forskere anbefaler likevel ikke å bade i vannet.

Fra NIBIO

Blåbæra trives best i skog med både små og store trær som ikke står altfor tett, ifølge skogforsker.

Fra NIBIO

– Dersom du bruker riktig mengde på riktig type skog, vil gjødsling være både miljøvennlig og lønnsomt, sier skogforsker.

Fra NIBIO

Stadig færre av de tradisjonelle slåttemarkene blir tatt vare på. Forskere mener vi kan lære mye av bønder før i tiden. 

Fra NIBIO

Avløpsslam inneholder miljøgifter som meitemark i jorda ikke klarer å bryte ned. Det betyr at miljøgiftene kan forflytte seg fra meitemarken oppover i næringskjeden.