Samarbeidspartner

NIBIO

Fra NIBIO

Bonden, rådgiveren, forskeren og politikeren – alle må tenke nytt og samarbeide hvis Norge skal produsere mer mat. For første gang har forskerne funnet ut hvordan.

Fra NIBIO

Det er svært viktig å finne et kadaver så raskt som mulig for å kunne bestemme dødsårsaken. Derfor velger noen å bruke spesialtrenede hunder til å søke etter de døde dyrene. Men hvor godt fungerer det?

Fra NIBIO

De nye Sentinel-satellittene gir Norge flere og bedre bilder av både jord og skog. Dette kan gi økt matproduksjon, bedre utnyttelse av skogressursene og mindre forurensing.

Fra NIBIO

Å frakte fosforholdig husdyrgjødsel fra vestlandsk storfedrift til kornområder på Østlandet gir stor miljøgevinst.

Fra NIBIO

Synes du alltid at gresset er grønnere på de andres side av gjerdet? Fortvil ikke! Legger du inn litt ekstra innsats, kan også du snart vise fram en beundringsverdig plen.