Samarbeidspartner

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Til tross for at pasientjournalen er samlet i en datamappe, opplever mange pasienter at legen er temmelig dårlig informert når de møtes. Nå kommer en bedre journal. 

- Framover vil vi gå mindre til lege og heller bruke sosiale medier for å få vite hva som feiler oss, mener forsker. Hun mener helsemyndighetene ikke følger med i timen.

– Fremtidens journalsystem skal finne frem til veiledninger og gi støtte til beslutninger, minne legen om alle vurderinger hun skal gjøre og hvilke lover og regelverk som slår inn i ulike saker, ifølge forsker.

Nettbrett og smarttelefoner hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelser til å bli mer selvstendige. 

Forskere bygger nå et nettsted der pasienter kan informere hverandre og helsepersonell om hvordan det er å leve med ulike sykdommer.