Samarbeidspartner

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Apper kan forbedre livskvaliteten for folk med diabetes.
Én app kan hjelpe oss å holde oversikt over hva vi spiser, mens en annen kan hjelpe oss å mestre en kronisk sykdom.
Pasienter med tykktarmskreft får like god oppfølging hos egen fastlege som hos kirurg på poliklinikk.
Telemedisin kan gi oss et bedre helsetilbud, men det er vanskelig å ta i bruk nye løsninger i stor skala.