Samarbeidspartner

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Ved hjelp av et dataprogram kan forskere nå analysere informasjon i pasientens elektroniske pasientjournal, uten at personvernet settes i fare. 

Mange bestyrer mye av livet sitt med smarttelefonen, men får fortsatt ikke sende e-post til fastlegen.

Mens helsetjenesten tar imot flere og flere pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, er den fortsatt organisert for å kun se én sykdom av gangen.

Hver femte nordmann har benyttet en helseapp, enten det er for å telle kalorier eller for daglig oversikt over kronisk sykdom.

Pasienter som fikk snakke med psykolog via Skype, var positive til å få behandling i sitt eget hjem. Noen av pasientene opplevde også at samtalen ble mer ærlig.