Samarbeidspartner

Nasjonalt senter for e-helseforskning

- Framover vil vi gå mindre til lege og heller bruke sosiale medier for å få vite hva som feiler oss, mener forsker. Hun mener helsemyndighetene ikke følger med i timen.

Apper kan forbedre livskvaliteten for folk med diabetes.

Det er store regionale forskjeller på hvor mye kjernejournalen blir tatt i bruk, viser ny rapport. 

Elektronisk selvrapportering av symptomer før møte med legen, har positive effekter på pasientens helse og gir gode data til sykdomsovervåking.

Ved hjelp av et dataprogram kan forskere nå analysere informasjon i pasientens elektroniske pasientjournal, uten at personvernet settes i fare.