Samarbeidspartner

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Opplæringen er nyttig for å hjelpe de eldre å opprettholde og styrke sine sosiale nettverk, viser ny forskning.

Pasienter som fikk snakke med psykolog via Skype, var positive til å få behandling i sitt eget hjem. Noen av pasientene opplevde også at samtalen ble mer ærlig.

Mens helsetjenesten tar imot flere og flere pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, er den fortsatt organisert for å kun se én sykdom av gangen.

Ved hjelp av et dataprogram kan forskere nå analysere informasjon i pasientens elektroniske pasientjournal, uten at personvernet settes i fare. 

Det er store regionale forskjeller på hvor mye kjernejournalen blir tatt i bruk, viser ny rapport.