Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Interne stridigheter og uklare beslutningslinjer har medført dårlig arbeidsmiljø og stor gjennomtrekk blant ansatte ved noen av landets krisesentre.
Bakgrunn:Jordmødre bør spørre gravide om de er utsatt for vold. Svarene er av stor betydning for både kvinnens og det ufødte barnets helse og velferd.
Samspillet mellom gener, erfaringer og samfunnet du lever i, er avgjørende for hvordan du reagerer på psykiske belastninger. En amerikansk forsker forsøker å finne ut hvordan.
Kvinnelige brukere av norske krisesentre er ikke bare negative til at sentrene også kan ta imot menn.
Den som bryter ut av en religiøs gruppe, må ofte forkaste dype følelser knyttet til identitet og sosiale relasjoner. Det kan kjennes smertefullt og kreve en grunnleggende nyorientering.