Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

– Dette er syke barn, og flere trenger akutt behandling, sier forsker.
De støtter ikke lenger tradisjonell omskjæring, men vil ta i bruk en variant som oppfattes som mildere.
Foreldre har også utbytte av at barna får behandling etter traumatiske hendelser.
Barn som blir misbrukt eller opplever krig og terror utvikler oftere posttraumatisk stresslidelse enn barn som blir ofre for ulykker eller plutselig tap av en forelder. 
Når mor har blitt utsatt for overgrep i barndommen, øker risikoen for at barna deres får adferdsproblemer, viser fersk studie. Funnene kan brukes til å hindre at dårlig mental helse går i arv.