Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Offentlig ansatte er fanget mellom to lover når de får mistanke om kjønnslemlestelse. - Det kan føre til at noen ikke våger å melde ifra, advarer forskere.

Traumatiserte klarer ikke å formidle sine traumer med ord, men viser dem, ubevisst, gjennom upassende atferd og destruktive samspill.
Når mor har blitt utsatt for overgrep i barndommen, øker risikoen for at barna deres får adferdsproblemer, viser fersk studie. Funnene kan brukes til å hindre at dårlig mental helse går i arv.
En ny metode for barnesamtaler er vitenskapelig testet for bruk i barnevernet. Metoden hjelper barn som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt til å fortelle sin historie.
De støtter ikke lenger tradisjonell omskjæring, men vil ta i bruk en variant som oppfattes som mildere.