Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Traumatiserte klarer ikke å formidle sine traumer med ord, men viser dem, ubevisst, gjennom upassende atferd og destruktive samspill.
En ny metode for barnesamtaler er vitenskapelig testet for bruk i barnevernet. Metoden hjelper barn som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt til å fortelle sin historie.
De støtter ikke lenger tradisjonell omskjæring, men vil ta i bruk en variant som oppfattes som mildere.

Voksne flyktninger som går til behandling innen psykisk helsevern i Norge, er sterkere preget av traumatiske barndomserfaringer enn av krigs- og torturtraumer, viser ny norsk studie.

Bakgrunn:

Forskere advarer om at det å fokusere på et traume med et positivt fortegn, også kan føre til at man blir sittende fast i det vonde.