Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Traumatiserte klarer ikke å formidle sine traumer med ord, men viser dem, ubevisst, gjennom upassende atferd og destruktive samspill.
En ny metode for barnesamtaler er vitenskapelig testet for bruk i barnevernet. Metoden hjelper barn som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt til å fortelle sin historie.
De støtter ikke lenger tradisjonell omskjæring, men vil ta i bruk en variant som oppfattes som mildere.
Etter 30 år med offentlig engasjement mot vold i nære relasjoner, er omfanget fortsatt det samme.
Sterkt traumatiserte mennesker med god evne til å se verden slik andre ser den, har bedre livskvalitet.