Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

utøya-ofrene

Ikke alle som rammes av terrorangrep, blir like hardt skadd fysisk. Ny forskning viser at det er grunn til å tro at ofre med moderat skade likevel trenger tidlig oppfølging på lik linje med de hardt skadde.

Gutter i Oslo er mest utsatt for vold fra jevnaldrende, jenter er mest utsatt for vold fra voksne og flest seksuelle overgrep skjer i Finnmark.
Eksisterende behandlingsformer har liten effekt på menn som er voldelige mot partneren sin. Norsk forsker anbefaler mer langvarig behandling med individualterapi. 
Elever på skoler med mye mobbing, presterer i gjennomsnitt nesten en hel karakter lavere enn andre elever.
Terapeuten må tørre å be klienten om å fortelle om hendelsen og følelsene knyttet til traumet, mener forsker og terapeut.