Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Det finnes høy beredskap på bekjempelse av kjønnslemlestelse i Norge, til tross for at omfanget av problemet er ukjent.
Ungdommer opplever positive endringer etter terapi i kjølevannet av en traumatisk hendelse.
Foreldre har også utbytte av at barna får behandling etter traumatiske hendelser.

De som skal behandle barn som utøver vold og seksuelle overgrep, mangler kunnskap og kompetanse.

Den som bryter ut av en religiøs gruppe, må ofte forkaste dype følelser knyttet til identitet og sosiale relasjoner. Det kan kjennes smertefullt og kreve en grunnleggende nyorientering.