Samarbeidspartner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Akutt forvirring er veldig vanlig hos eldre som legges inn på sykehus. Det viser seg å kunne være langt alvorligere enn tidligere antatt. 

 

En av fem som rammes av akutt hjerneslag, utvikler demens i løpet av ett år. Totalt vil over halvparten av hjerneslagpasientene få svikt i hjernefunksjonen. En ny studie skal prøve å finne svar.

Hvis legen skal si noe om risikoen for hjerte- og karsykdom, kan det være vel så viktig å måle blodtrykket mens du er i aktivitet som når du sitter stille.

Et nytt funn utfordrer dagens forklaringer på Alzheimers sykdom. Det kan resultere i en ny behandling.

Å få demens i ung alder er en tragedie, ikke bare for pasienten, men også for de pårørende. I Norge er det i dag minst 4500 yngre personer med demens, og stadig flere unge rammes.