Samarbeidspartner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Et stort forskningsprosjekt vil finne ut hvor mye det har å si at hjertepasienter legger om livsstilen etter sykehusinnleggelse.

Å få demens i ung alder er en tragedie, ikke bare for pasienten, men også for de pårørende. I Norge er det i dag minst 4500 yngre personer med demens, og stadig flere unge rammes.

Nytt fra akademia:

Demensforskningen ligger langt bak forskning på andre store diagnoser. Men nå deles det ut 12 millioner kroner til forskning på demens og Alzheimer. 

Et nytt funn utfordrer dagens forklaringer på Alzheimers sykdom. Det kan resultere i en ny behandling.

Hvis legen skal si noe om risikoen for hjerte- og karsykdom, kan det være vel så viktig å måle blodtrykket mens du er i aktivitet som når du sitter stille.