Samarbeidspartner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

En av fem som rammes av akutt hjerneslag, utvikler demens i løpet av ett år. Totalt vil over halvparten av hjerneslagpasientene få svikt i hjernefunksjonen. En ny studie skal prøve å finne svar.

Akutt forvirring er veldig vanlig hos eldre som legges inn på sykehus. Det viser seg å kunne være langt alvorligere enn tidligere antatt. 

 

Lasse var 13 år og drømte om å bli fotballproff. Så fikk han vite at han hadde arvet farens hjertesykdom. 

Hvis legen skal si noe om risikoen for hjerte- og karsykdom, kan det være vel så viktig å måle blodtrykket mens du er i aktivitet som når du sitter stille.

Et nytt funn utfordrer dagens forklaringer på Alzheimers sykdom. Det kan resultere i en ny behandling.