Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, får økt risiko for å utvikle hjerte-karsykdom senere i livet.
Overvektige som blir fedmeoperert spiser mindre, men ikke mye sunnere etter operasjonen.

Kvinner med sene blodsukkertopper, som får høyt blodsukker sent i svangerskapet, bærer frem barn med høy fødselsvekt.

De fleste kvinner som har gjennomgått keisersnitt, kan trygt føde vaginalt ved senere svangerskap.
Kvinner som har fjernet livmoren kirurgisk, har nesten dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet.