Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Kvinner som har fjernet livmoren kirurgisk, har nesten dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet.

For første gang har forskere sammenlignet et stort antall kvinner som har født barn med og uten assistert befruktning. Sjansen for kreft øker både for mødre og barn. 

Hyppig fotografering av befruktede egg gir flere graviditeter etter prøverørsbehandling.

Kvinner fra Midtøsten og Sør-Asia beveger seg minst, noe som kan føre til flere tilfeller av svangerskapsdiabetes og helseplager hos dem enn hos etnisk norske.

Bare seks av ti tilfeller av revnet livmor er registrert i Det medisinske fødselsregisteret.