Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

De pårørende til personer som får en demenssykdom tidlig i livet, opplever lavere livskvalitet enn de som har sykdommen. 

Under tellekanten:

Et tips til en lykkelig alderdom er å få kontroll over eget liv. Aldersforsker Per Kristian Haugen er omtrent der han skal være.  

Det kan også redusere risikoen for fall, tror forsker.

Vi lever lengre og det blir flere eldre, men de som skal jobbe i helsevesenet lærer ikke om helsen til eldre mennesker i utdanningen sin.

Personer med demens fikk bedre og mer personlig omsorg etter at helsepersonell deltok i opplæringsprogram. – Bør være obligatorisk, mener forsker.