Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Personer med demens fikk bedre og mer personlig omsorg etter at helsepersonell deltok i opplæringsprogram. – Bør være obligatorisk, mener forsker.

Et slikt tilbud vil gi svært kjærkomne pusterom i den vanskelige overgangen fra et normalt liv til et liv med en demenssykdom.

Symptomer som hukommelsessvikt kan ha flere årsaker enn de typiske sykdommene vi forbinder med demens.

– De trenger å vite at de fremdeles er elsket og regnet med, også slik de er nå, sier forsker.

Jo flere legemidler, jo større er riskoen for å få legemidler med uheldige bivirkninger. Norske forskere har nå undersøkt omfanget blant eldre som akuttinnlegges på sykehus.