Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Personer med demens fikk bedre og mer personlig omsorg etter at helsepersonell deltok i opplæringsprogram. – Bør være obligatorisk, mener forsker.

Vi lever lengre og det blir flere eldre, men de som skal jobbe i helsevesenet lærer ikke om helsen til eldre mennesker i utdanningen sin.

Det kan også redusere risikoen for fall, tror forsker.

Under tellekanten:

Et tips til en lykkelig alderdom er å få kontroll over eget liv. Aldersforsker Per Kristian Haugen er omtrent der han skal være.  

De pårørende til personer som får en demenssykdom tidlig i livet, opplever lavere livskvalitet enn de som har sykdommen.