Samarbeidspartner

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Symptomer som hukommelsessvikt kan ha flere årsaker enn de typiske sykdommene vi forbinder med demens.

– De trenger å vite at de fremdeles er elsket og regnet med, også slik de er nå, sier forsker.

Et slikt tilbud vil gi svært kjærkomne pusterom i den vanskelige overgangen fra et normalt liv til et liv med en demenssykdom.

Personer med demens fikk bedre og mer personlig omsorg etter at helsepersonell deltok i opplæringsprogram. – Bør være obligatorisk, mener forsker.

Vi lever lengre og det blir flere eldre, men de som skal jobbe i helsevesenet lærer ikke om helsen til eldre mennesker i utdanningen sin.