Samarbeidspartner

International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Jobb, inntekt og fint hus bestemmer hvor stavangerfolk havner i samfunnshierarkiet.

– Norge må tenke nytt om Legionella, mener forskere ved IRIS. Dagens metoder for smittereduksjon koster mye, men gir liten effekt.
Når to partar er i konflikt, må nokon mekle. I meklarrolla sit ofte juristar. Men kva kan dei om mekling?
Aktørene i kunst- og kulturlivet opplever at Stavanger2008 førte til at kulturlivet ble styrket, men ikke så mye som det kunne og burde blitt.

I dag er det bare mulig å se oljesøl på havoverflaten. Snart kan vi også oppdage lekkasjer på havbunnen.