Samarbeidspartner

International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Stavanger-regionen er er et godt eksempel på aktiv og vellykket nettverksstyring. Forskere maner likevel til sterkere politisk styring av nettverkene.
Når to partar er i konflikt, må nokon mekle. I meklarrolla sit ofte juristar. Men kva kan dei om mekling?
Alle er samde om at nøkkelen til å redusera skadane blant unge arbeidstakarar i bygg og anlegg finst i bedriftene sjølve. Men forpliktande konkrete tiltak har ingen god klang i bransjen.

Jobb, inntekt og fint hus bestemmer hvor stavangerfolk havner i samfunnshierarkiet.

Under tellekanten:

For Mona Wetrhus Minde er hjulet, temmingen av ilden og mikroskopet noen av menneskehetens viktigste oppfinnelser. Ikke for å kimse av andre oppfinnelser, men for å understreke hvor viktig mikroskopet er.