Samarbeidspartner

International Research Institute of Stavanger (IRIS)

I dag er det bare mulig å se oljesøl på havoverflaten. Snart kan vi også oppdage lekkasjer på havbunnen.

– Norge må tenke nytt om Legionella, mener forskere ved IRIS. Dagens metoder for smittereduksjon koster mye, men gir liten effekt.
Statistisk har innvandrarar høg risiko for å verte involverte i trafikkulukker. Låg økonomisk status er ei viktig, men til dels oversett forklaring, meiner forskargruppe frå IRIS.
Stavanger-regionen er er et godt eksempel på aktiv og vellykket nettverksstyring. Forskere maner likevel til sterkere politisk styring av nettverkene.
Eit nytt dataverktøy kan varsle om utviklinga i oljebrønnen før det går gale. Dette gir tryggare og meir effektiv boring.