Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Forsøk med moderat kvotering i statlige virksomheter har gitt økt bevissthet om rekruttering av ikke-vestlige innvandrere, men ordningen er lite brukt.
Kan man i forskningens navn forsvare en fiktiv jobbsøknad? Metoden kan gi gode resultater, men byr på forskningsetiske innvendinger.
Kvinner og menn stemmer ulikt. - Mye av forskjellene i stemmegivning skyldes forskjeller i inntekt, mener statsviter Johannes Bergh.
Fokus på tvangsekteskap kan være for snevert for å støtte ungdommer i verdikonflikter.
Manglende engasjement i demokratiske fora skaper et demokratisk underskudd i  idrettsorganisasjonene, viser en fersk forskingsrapport.