Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Når staten deler ut penger til frivillige organisasjoner, ligger det ofte føringer på hvilke aktiviteter som ønskes iverksatt.
Et multikulturelt foreningsliv kan bidra til økt integrasjon, konkluderer fersk rapport.
Hvor har det blitt av samfunnsengasjementet blant de unge? Det er der det alltid har vært, viser ny studie.
Den nordiske velferdsmodellen vekker interesse i Kina. Ny bok med bidrag fra norske forskere har nylig kommet ut på kinesisk.
Andelen av Norges befolkning som gjør frivillig arbeid har gått ned fra 58 prosent i 2004 til 48 prosent i 2009.