Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Ungdom mellom 16 og 18 år mer aktive i frivillig sektor enn eldre ungdom.
– Staten må gi en begrunnelse for hvorfor den holder liv i små organisasjoner som ellers ville dødd ut, mener samfunnsforsker.
Inkluderingen av innvandrere i Bergens sosiale fellesskap treffer bare utvalgte grupper.
Erfaringer fra andre land viser at 16-åringer stemmer i større grad enn eldre ungdommer.
Dugnaden har overlevd store epokeskifter de siste 800 årene, og er fortsatt en sterk tradisjon som gir oss en følelse av fellesskap.