Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

– Når kildehenvisninger fungerer mest som pynt, er det ikke lenger godt å vite hva som er et rykte og hva som er forskningsbasert kunnskap, mener førsteamanuensis.
Et utenlandsk navn reduserer sannsynligheten for å bli kalt inn til intervju med omlag 25 prosent.
Sosiale medier endrer maktrelasjoner i offentligheten gjennom demokratisering og etablering av et nytt digitalt hierarki, mener forsker.

Personer med 50 prosent gradert sykmelding har størst risiko for å bli uføretrygdet.

Når menn velger utdanning og yrke, gjør de slik de alltid har gjort. Men morgendagens velferdstilbud avhenger av at flere menn gjør som sine søstre.