Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

I jakten på kristenvelgerne er det forskjell på aktive kristne og de som liker retorikken om kristne verdier.

– Når kildehenvisninger fungerer mest som pynt, er det ikke lenger godt å vite hva som er et rykte og hva som er forskningsbasert kunnskap, mener førsteamanuensis.
Et utenlandsk navn reduserer sannsynligheten for å bli kalt inn til intervju med omlag 25 prosent.

Personer med 50 prosent gradert sykmelding har størst risiko for å bli uføretrygdet.

Norge scorer konsekvent høyt på alle mål for sosial kapital i internasjonale sammenlikninger.