Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Sentralenes funksjon mellom staten og sivilsamfunnet har lenge vært utydelig, på tross av sterk vekst i sektoren. En tydeliggjøring kan være avgjørende for sentralenes fremtid.
Den norske kirkes forsøk med nye former for trosopplæring innebærer en overgang fra å tilføre boklig, bibelsk kunnskap, til fokus på aktiviteter, opplevelser og tilhørighet.
Med regjeringsmakt får partiene mulighet til å realisere sin politikk. Samtidig straffes de ofte av velgerne i det påfølgende valget.
Frivilligsentralene har ingen samlende identitet, og mangler generelle retningslinjer for hva de skal være i fremtiden.  
Ungdom mellom 16 og 18 år mer aktive i frivillig sektor enn eldre ungdom.