Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Norge hadde vært et fattigere land om kvinner jobbet like lite som i 1972.

Forskning på gjengdannelse settes sjelden i sammenheng med spørsmål om kjønn. Selv om det i første rekke er menn som blir gjengmedlemmer.
Når staten deler ut penger til frivillige organisasjoner, ligger det ofte føringer på hvilke aktiviteter som ønskes iverksatt.
Dugnaden har overlevd store epokeskifter de siste 800 årene, og er fortsatt en sterk tradisjon som gir oss en følelse av fellesskap.
Sosiale medier har skapt en ny kommunikasjonssituasjon for frivillige organisasjoner, med forventninger om interaktivitet og rask respons.