Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Norge hadde vært et fattigere land om kvinner jobbet like lite som i 1972.

Personer med 50 prosent gradert sykmelding har størst risiko for å bli uføretrygdet.

Unge som er blitt tvangsgiftet kan unngå å få en uønsket ektefelle til Norge hvis regelverket blir gjort bedre kjent, mener forskere.

Statlige overgrep, undertrykking og marginalisering kan hope seg opp over generasjoner. Det kan bidra til at minoriteter diskrimineres her og nå.

I dag har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hovedansvaret for arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap. Nå bør det overføres til de som jobber med vold i nære relasjoner, mener forskere.