Samarbeidspartner

Institutt for samfunnsforskning

Kvinner som vokser opp i større søskenflokker får færre barn, mens menn får flere barn. 

Norge hadde vært et fattigere land om kvinner jobbet like lite som i 1972.

Personer med 50 prosent gradert sykmelding har størst risiko for å bli uføretrygdet.

Unge som er blitt tvangsgiftet kan unngå å få en uønsket ektefelle til Norge hvis regelverket blir gjort bedre kjent, mener forskere.

Statlige overgrep, undertrykking og marginalisering kan hope seg opp over generasjoner. Det kan bidra til at minoriteter diskrimineres her og nå.