Samarbeidspartner

Høgskulen på Vestlandet

Er du sykehjemsbeboer og har diabetes, er det slettes ikke sikkert at de som pleier deg vet det. Konsekvensene av at diagnosen ikke er tilgjengelig i pasientjournalen kan være fatal for de eldre.

Leiarar har eit stort ansvar for å dyrke fram det beste i dei tilsette, til beste for dei som treng hjelp, meiner forskar. 

Ein ny studie tyder på at du faktisk kan velje å oversjå dei skrikande musklane dine.

– Når folk jobbar under sterkt press, så vil det som ikkje blir registrert eller målt, bli nedprioritert. Og det første som ryk då, er tida til aktivitetar, prat, avislesing, turgåing – dei tinga som gir dagane meining, seier forskar.